Make & Meet op de werf

2024

Nu de MDT subsidie gehonoreerd is krijgen de jongeren bovendien de gelegenheid om ook anderen te doceren en daarmee in hun rol van leerling naar leraar te groeien. Wanneer zij hun talent eenmaal hebben ontdekt en de workshop onder de knie, dan verzorgen de kunstenaar en de student samen een workshop binnen het sociaal domein, zoals aan mensen van Wijkracht, Leger des Heils, De Zonnebloem, All4free, Humanitas Twente, AOC en de Vakantie spelen.

Meer informatie: MAKE & MEET

2023

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Möllerwerf gehonoreerd met een subsidie. Tussen 1 mei en 31 december 2023 geven kunstenaars van de Möllerwerf, dankzij deze bijdrage, iedere dinsdag diverse workshops aan leerlingen van het ROC van Twente. 

De studenten maken in het aanbod van workshops niet alleen kennis met oude en hypermoderne techniek , maar zij bezoeken ook bedrijven en (culturele )instellingen binnen dit traject. Bij de Möllerwerf krijgen de studenten tijd en ruimte om hun talenten te ontdekken en door het gevarieerde aanbod gemotiveerd te raken voor het vervolg van hun studie en loopbaan.

Dit levert bijzondere en inspirerende ontmoetingen en ervaringen op waarbij mensen uit hun vaak geïsoleerde situatie komen. In dit traject kunnen zij op eigen tempo meedraaien op de werf en in de maatschappij waardoor voorkomen wordt dat zij er los van raken. Dit ontdekten we al tijdens onze samenwerking binnen het MDT-traject PASTA van het ROC en VirTechRawArt op De Möllerwerf, waar veel bedrijven bij aangehaakt zijn.

De workshops waar de studenten in deze fase voor hebben gekozen

De workshops vinden elke dinsdag plaats in De Möllerwerf. 

Mede mogelijk gemaakt door