Twintigers aan Z, ‘Conform de norm’, 11 juni 2023

In de Groep heeft iedereen een taak. Het is plezierig, overzichtelijk en veilig. Het is dus zaak om erbij te horen! Toch spelen er bij de individuen angsten voor uitsluiting en verlangens naar vrijheid, wat uitdagingen oplevert bij het conformeren aan de normen in de groep. Als een gebeurtenis de dynamiek van de Groep op scherp zet, staan de leden voor een lastige keuze. 

Twintigers aan Z verkent met deze eigenzinnige voorstelling het spanningsveld tussen de angst er niet meer bij te horen en het verlangen naar individualiteit. 

Zondag 11 juni, 15:00 uur
Info & tickets: www.twintigersaanz.nl