Uitnodiging deelname foto-expositie Vrouwelijke Identiteit

In 2022 vond de eerste foto-expositie ‘Vrouwelijke Identiteit’ plaats. Deze bleek een succes en daarom aanleiding voor een tweede editie in 2023.
Wij, de fotografen Dorothee Kellner, Erna ter Haar, Jenny de Groot, Lynne Greenaway en Metin Yirtici, gaan er iets moois van maken.

Van 12 mei t/m 4 juni 2023 presenteren wij in kunstwerkplaats De Möllerwerf te Hengelo een foto-expositie over Vrouwelijke Identiteit. 
Wij nodigen jullie als professioneel beeldend kunstenaar uit om aan deze expositie deel te nemen.

Het thema voor het jaar 2023 is ‘Tijd’.

>> aanmeldformulier

Procedure

Je neemt deel met een of meerdere foto’s, fotomontage /- collage of video, en meldt je aan vóór 17 februari 2023. Inzendingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
Aanmelden d.m.v. het online aanmeldformulier, of download het aanmeldformulier als pdf.

Let op: omdat er beperkt plek c.q. budget voor de expositie is, betekent een aanmelding niet dat je automatisch deelneemt. Om de artistieke kwaliteit en relevantie te kunnen beoordelen vragen we om een foto van het werk mee te sturen (mailen naar vrouwelijke.identiteit@gmail.com), alsmede het idee/concept bij het werk. Op 1 maart ontvang je bericht over definitieve deelname.

Vergoeding

Er is een financiële vergoeding beschikbaar, de hoogte hiervan is afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers.

Voorwaarden

  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
  • Inzendingen die na de deadline komen, worden niet meer in behandeling genomen.
  • Bij aanmelden geef je de organisatie het recht om de foto’s onbeperkt te mogen gebruiken ter promotie voor Vrouwelijke Identiteit (expositie, social media e.d.) Jullie blijven de rechthebbende van de foto’s.
  • Je draagt bij aan de catalogus.

De organisatie behoudt zich het recht voor een werk te weigeren indien dit niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Je werk is tijdens de expositie niet verzekerd.

Catalogus

We willen graag een catalogus maken over de expositie van alle deelnemende kunstenaars. Hiervoor hebben we uiterlijk op 1 april 2023 de volgende gegevens van elke deelnemer nodig.

  • Informatie over jezelf als fotograaf.
  • Het concept bij je ingezonden werk inclusief de link met Vrouwelijke Identiteit en ‘Tijd’.
  • Stuur je werk in hoge resolutie op.

Planning

17/02 Deadline inlevering aanmelding.
01/03 Bericht van de organisatie over definitieve deelname.
01/04 Deadline inleveren tekst en foto hoge resolutie.

Inleveren werk bij de Möllerwerf:

Dinsdag 09-05 tussen 12.00 – 16.00 uur en 19.00 – 21.00 uur.

Inrichting tentoonstelling 09-05 t/m 11-05
Opening vrijdag 12 mei 2023, 19.30 uur.
Openingstijden: donderdag – zondag 12.00 tot 17.00 uur.

Einde tentoonstelling: zondag 04-06

Ophalen werk
Zondag 04-06 tussen 17.00 tot 20.00 uur.
Maandag 05-06 tussen 10.00 – 13.00 uur
Let op:
Wij bieden geen alternatieve data aan voor het afhalen van je werk. Kom dus op tijd of regel iets met iemand anders.

Volg ons op facebook voor de laatste informatie